Facebook

Návštěvy

TOPlist

Přihlášení

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108000667

čtvrtek  14.2.2008  čas  08:04Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Čištění komunikace

Technická pomoc

Potvrzená krajským garantem

TÁBOR, CHÝNOV, ul. Lučč.p. 0/0Adresa, místo události :

200

1 - I. stupeň poplachu

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

317178 - Chýnov JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

 

Objekty:

Město Chýnov, Gabrielovo nám., Chýnov   ICO: 00252387

komunikace v obci, podniku / nezjištěno

 

 

Jednotka SDH Chýnov provedla odstranění nánosu bahna z komunikace v Luční ulici v Chýnově. Po doplnění vody se vráila na základnu.

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108001037

37125031

sobota  1.3.2008  čas  11:20Ohlášení:

Ev.číslo:

Id.číslo:

Specif. zásahu:TECHNICKÁ POMOC, ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK,

Technická pomoc

Potvrzená krajským garantem

Tábor, ChýnovAdresa, místo události :

 

1 - I. stupeň poplachu

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

317178 - Chýnov JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

Objekty:

les vysokokmenný - smíšený / nezjištěno

Počet zásahů:

9

Jednotka SDH Chýnov provedla odstranění padlých stromů na komunikacích mezi obcemi:

- Oblajovice - Vodice

- Oblajovice - Hartvíkov

- Turovec - Kozí Hrádek

- Turovec - Chýnov

- Nová Ves - Záhostice

- Vodice - Oblajovický mlýn

- Dolní Hořice - Mašovice

- Mašovice - Chýnov

- v obci Chýnov

Po provedené likvidaci se jednotka vrátila na základnu.

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108001317

37466031

neděle  2.3.2008  čas  13:38Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Odstranění padlého stromu - JSDH Chýnov,  Emma

Technická pomoc

Potvrzená krajským garantem

Tábor, Vodice, Malešín

silnice: III/1293 Vodice - Malešín

1 - I. stupeň poplachu

ŽIVELNÍ POHROMA - VĚTRNÁ SMRŠŤ

317178 - Chýnov JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

 

JSDH Chýnov provedla odstranění padlého stromu přes vozovku na silnici Vodice - Malešín. Při zásahu bylo 

spotřebonáno 2 l benzínu a 0,5 l oleje. Po provedené likvidaci se jednotka vrátila na základnu.

Objekty:

SÚS Tábor

Majitel

sady, zahrady i osamělé stromy, skleníky, dvory, chov včel a drob / nezjištěno

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108002361 

38882031 

středa  23.4.2008  čas  16:17Ohlášení:

Čerpání vody ze sklepních prostor rodinného domu 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Chýnov, Chýnov, ul. Pod Křivouč.p. 375Adresa

 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC -ČERPÁNÍ VODY 

317178 - Chýnov JSDH 

místní jednotka je hodnocena jako první 

 

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla odčerpání cca 15 cm vody ze sklepa RD po závadě na vodovodním rozvodu. Po 

zásahu se jednotka vrátila na základnu.

 

Objekty: 

Čulík Petr, Pod Křivouč.p. 375, Chýnov 

majitel 

netypové bytové domy / jiné 

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108002444 

39000031 

pondělí  28.4.2008  čas  15:50 

Specif. zásahu:Požár suché trávy 

Tábor, Chýnov 

objekt: HŘBITOV 

 

1 - I. stupeň poplachu 

POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ 

317178 - Chýnov JSDH 

 

28.4.2008 

Jednotka SDH Chýnov vyjela na žádost OPIS HZS Tábor na požár lesní hrabanky u hřbitova v Chýnově. Po příjezdu na 

místo bylo zjištěno, že hoří větve a lesní hrabanka na ploše cca 10 m2. Jedním C proudem byla provedena lokalizace. 

 

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108002466 

39024031 

úterý  29.4.2008  čas  13:37Ohlášení:

Specif. zásahu:Čištění odkalovacích nádrží 

Technická pomoc 

Tábor, ChýnovAdresa, místo události :

1 - I. stupeň poplachu 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST - JINÉ 

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla na žádost starosty Města Chýnov vyčištění a proplach odkalovacích nádrží naČOV v 

Chýnově. Po provedeném zásahu se jednotka vrátila na základnu.

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108002593 

39193031 

pondělí  5.5.2008  čas  17:45Ohlášení:

Specif. zásahu:Vyčištění ucpané kanalizace v RD 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Chýnov, Chýnov, ul. Gabrielovo náměstíč.p. 12 

čištění kanálu 

 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC -ČERPÁNÍ VODY 

317178 - Chýnov JSDH 

místní jednotka je hodnocena jako první 

 

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla na žádost p. Doležala vyčištění ucpaného odpadu a kanalizace v RD v Chýnově. Po 

provedeném zásahu se jednotka vrátila na základnu.

Objekty: 

Doležal František, Gabrielovo náměstíč.p. 12, Chýnov 

majitel 

netypové bytové domy / sklepy /včetně sklepů pro palivo/ 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003094 

39913031 

pátek  30.5.2008  čas  17:19Ohlášení:

Specif. zásahu:Odstranění nečistot z komunikace 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Chýnov, ul. Zámecká 

objekt: UMYTÍ SILNICE 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK 

317178 - Chýnov JSDH 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Jednotka SDH Chýnov provedla na žádost MěÚ Chýnov úklid vozovky v Zámecké ulici po probíhající výstavbě DD. Voda do cisterny byla

doplňována z městského hydrantu. Po provedeném úklidu se jednotka vrátila na základnu.

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003104 

39941031 

sobota  31.5.2008  čas  08:48Ohlášení:

:

Specif. zásahu:Nenahlášené pálení

Planý poplach 

Tábor, Měšice 

Silnice Měšice směr Turovec požár kůlny u mostu Kozského potoka 

 

1 - I. stupeň poplachu 

PLANÝ POPLACH - PLANÝ POPLACH 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003425 

40566031 

středa  11.6.2008  čas  10:00Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Požár hospodářského objektu 

požár 

Tábor, Dolní Hořice, Nové DvoryAdresa, místo události :

 

1 - I. stupeň poplachu 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY 

Úder blesku 

317178 - Chýnov JSDH 

místní jednotka je hodnocena jako první 

 

Objekty: 

Ing. Šindelka Martin, Choustník 106   ICO: 11.2.1957 

majitel 

budovy pro ostatní užitková zvířata / sklady materiálů, výrobků 

 

Spolupráce se složkami IZS: 

PolicieČR

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:  

 

Jednotka SDH Chýnov po příjezdu na místo zjistila, že hoří motor podavače sena od zásahu blesku. Jednotka provedla likvidaci jedním C

proudem cca 100 l vody. Po likvidaci požáru a závěrečném průzkumu se jednotka vrátila na základnu.

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003511 

40740031 

pondělí  16.6.2008  čas  09:17Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Vyčištění ucpané kanalizace 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Radenínč.p. 1 

kanalizační propustek 

 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ 

317178 - Chýnov JSDH 

místní jednotka je hodnocena jako první 

 

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla na žádost starosty obce Radenín vyčištění ucpané kanalizace u DD v Radeníně. Př

zásahu byl použit jeden C proud. Po provedeném vyčištění se jednotka vrátila na základnu.

Dostavil seřídící důstojník:

Povolán ZPP:

Podpis:

Objekty: 

Dětský domov Radenín 

majitel 

ostatní budovy pro společné ubytování a rekreaci / nezjištěno 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003720 

41100031 

středa  25.6.2008  čas  19:28Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Odstranění padlých stromů 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Chýnov 

silnice: Chýnov - Planá nad Lužnicí 

 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK 

317178 - Chýnov JSDH 

místní jednotka je hodnocena jako první 

 

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla pomocí motorové pily odstranění padlých stromů z komunikace Chýnov - Planá nad 

Lužnicí a stromů, které byly nakloněny nad ní. Po provedeném odstarnění se jednotka vrátila na základnu.

 

Objekty: 

nezjištěno 

nezjištěno 

les vysokokmenný - listnáče 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003722 

41105031 

středa  25.6.2008  čas  19:34Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Odstranění padlých stromů na silnici Tábor - Chýnov 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Chýnov 

Silniceč.19 za odbočkou na Novou Ves. 

 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK 

317178 - Chýnov JSDH 

místní jednotce nebyla událost ohlášena, 

nebyla povolána 

 

25.6.2008 

Jednotka HZS Tábor provedla likvidaci padlého dubu po bouřce na silnicič. 19 Tábor - Chýnov za odbočkou na Novou 

Ves. Padlý strom zasahoval téměř přes celou vozovku a byl rozřezán pomocí motorové pily. Poté se jednotka přesunula 

směrem k obci Chýnov a u benzínové stanice odklidila z vozovky ulomenou větev.

 

Objekty: 

nezjištěn 

nezjištěn 

les vysokokmenný - listnáče / nezjištěno 

ZPRÁVA O ZÁSAHU 

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003761 

41141031 

středa  25.6.2008  čas  20:04Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Odstranění stromů a nalomených větví v prostoru 

Technická pomoc 

Potvrzená krajským garantem 

Tábor, Zárybničná Lhota, ul. Huteckáč.p. 61 

 

1 - I. stupeň poplachu 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK 

317107 - Tábor - Smyslov 

místní jednotce nebyla událost ohlášena, 

nebyla povolána 

 

Objekty: 

nezjištěn 

nezjištěn 

les vysokokmenný - jehličnany / nezjištěno 

 

Jednotka SDH Chýnov provedla pomocí motorové pily odstranění padlých stromů z komunikace a stromů. které byly nakloněny nad chatami v

Hutecké ulici. Po provedeném odstarnění se jednotka vrátila na základnu.
 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003805

41230031

čtvrtek  26.6.2008  čas  17:06

Specif. zásahu:Odstranění stromů ohrožujících RD

Technická pomoc

 

1 - I. stupeň poplachu

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

317178 - Chýnov JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla pomocí motorové pily odstranění dvou stromů nakloněných nad RD v Nádražní ulici v 

Chýnově. Po provedeném odstranění se jednotka vrátila na základnu.

Dostavil seřídící důstojník:

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108003888

41388031

pondělí  30.6.2008  čas  17:52Ohlášení:

Specif. zásahu:Odstranění padlých stromů na silnici Chýnov - Lažany

Technická pomoc

Potvrzená krajským garantem

Tábor, Radenín, Lažany

odstranění padlého stromu přes vozovku

1 - I. stupeň poplachu

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

317178 - Chýnov JSDH

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla pomocí motorové pily odstranění padlých stromů na silnici Chýnov - Lažany. Po 

provedeném odstranění se jednotka vrátila na základnu.

Dostavil seřídící důstojník:

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108004964

42930031

pondělí  11.8.2008  čas  11:34Ohlášení:

 

Specif. zásahu:likvidace požáru lesní hrabanky

požár

Potvrzená krajským garantem

Tábor, Chýnov, Dobronice u Chýnova

požár lesa cca 800m od žel.zastávky v Dobronicích u Chýnova

Adresa, místo události :

 

1 - I. stupeň poplachu

POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

v šetření

317189 - Dobronice u Chýnova JSDH

místní jednotce nebyla událost ohlášena,

nebyla povolána

 

Objekty:

Fr. Fau, Dobronice 10

majitel

trávní porost, školky, hrabanka, jehličí, listí, rašelina / nezjištěno

 

 

Jednotka SDH Chýnov vyjela na  k požáru lesa u želez. zastávky v Dobronicích u Chýnova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o

požár lesní hrabanky a zbytků kabelů po pálení na ploše cca 20 m2. Jednotka SDH Chýnov za použití dopravního vedení B a dvou útočných

proudů C provedla lokalizaci a následnou likvidaci požáru, jednotka HZS Tábor doplňovala cisternu SDH. Po likvidaci požáru byl proveden

závěrečný průzkum a jednotka SDH Chýnov se vrátiay na základnu.

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108005184

43231031

úterý  19.8.2008  čas  13:16Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Mytí vozovky

Technická pomoc

Potvrzená krajským garantem

Tábor, Chýnov, Chýnov, ul. Na Návozech

umytí vozovky

 

 

1 - I. stupeň poplachu

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

317178 - Chýnov  JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

 

..........................................................

Jednotka SDH Chýnov provedla na žádost starosty Města Chýnova umytí komunikaci v ul. Na návozech - po provedení 

výkových prací. Voda byla během zásahu doplňována pomocí plovoucíhočerpadla z Chýnovského potoka. Po 

provedeném zásahu se jednotka vrátila na základnu.

 

Objekty:

Město Chýnov

občané

komunikace v obci, podniku / nezjištěno

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108005516

43728031

středa  3.9.2008  čas  19:42Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Likvidace požáru trávy a křoví

požár

Potvrzená krajským garantem

Tábor, ChýnovAdresa, místo události :

1 - I. stupeň poplachu

POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

317178 - Chýnov  JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

 

Jednotka SDH Chýnov vyjela na žádost p.Černého (hajný Města Chýnov) na požár trávy a křoví v k. ú. Lažany u 

Chýnova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří tráva a křoví na ploše cca 20 m2. Požár byl lokalizován a likvidován 

jedním proudem C. Po provedené likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen hajný p.Černý. 

Objekty:

Město Chýnov

Město Chýnov

zeměděl. neobdělávané plochy, louky / nezjištěno

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108005511

43721031

středa  3.9.2008  čas  16:38Ohlášení:

 

Specif. zásahu:požár strniště

požár

Potvrzená krajským garantem

Tábor, Turovec, Turovecč.p. 35/

tráva na zahradě

 

1 - I. stupeň poplachu

POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

317212 - Turovec JSDH

místní jednotce nebyla událost ohlášena,

nebyla povolána

Objekty:

nezjištěn

ZD Nová Ves u Chýnova

slámy na poli a strniště / nezjištěno

 

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108005563

43814031

sobota  6.9.2008  čas  08:05Ohlášení:

 

Specif. zásahu:požár suché trávy

požár

Potvrzená krajským garantem

Tábor, Chýnov

smer od Kladrub smer chýnov,u odpočívadla 100m před železničním přejezdem

 

1 - I. stupeň poplachu

POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

nedopalek cigarety

316173 - Kladruby JSDH

místní jednotce nebyla událost ohlášena,

nebyla povolána

 

Objekty:

nezjištěn

nezjištěn

ostatní a nezatříděné / nezjištěno

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108006094

45014031

neděle  5.10.2008  čas  11:14Ohlášení:

 

Specif. zásahu:požár kůlny a stodoly hospodářské usedlosti

požár

Ukončená VZ

Tábor, Radenín, Kozmiceč.p. 29/Adresa, místo události :

 

1 - I. stupeň poplachu

POŽÁR - PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY

317236 - Radenín JSDH

místní jednotka je hodnocena jako první

 

Objekty:

p. Janura František, pí. Janurová Milada

p. Janura František, pí. Janurová Milada

kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. / kůlny, dřevníky, udírny, dílny

 

Spolupráce se složkami IZS:

PolicieČR

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

častněné jednotky PO:

317236 - Radenín JSDH

 

ZPRÁVA O ZÁSAHU

KOPIS HZS Jihočeského kraje

ISV 5.0 Statistické sledování událostí

3108006092

45019031

neděle  5.10.2008  čas  13:12Ohlášení:

 

Specif. zásahu:Požár sazí v komíně

požár

Ukončená VZ

Tábor, Vlčeves

saze v komíně

1 - I. stupeň poplachu

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY

317302 - Vlčeves JSDH

místní jednotce nebyla událost ohlášena,

nebyla povolána

 

5.10.2008

Jednotka SDH Chýnov provedla likvidaci požáru pomocí několika kýblů s pískem, které nasypala do komínového tělesa 

 

Michael Robinson, Tomkova 1240, Tábor

majitel

jiné / nezjištěno


KajryDesign

Vytvořeno ve studiu KajryDesign | Copyright (C) 2014 | Provozováno na serveru KajryMachines