previous arrow
next arrow
Slider

Statistika SDH Chýnov za rok 2015

Požár 10
Technický zásah 7
Technická pomoc 23
Dopravní nehody 3
Planý poplach 1
Prověřovací cvičení 2
Kondiční jízda 14
Údržba techniky a výzbroje 26+14 PnRPK
Údržba hasičské zbrojnice 23
Školení zásahové jednotky 12
Soutěže / příprava 19/15
Prezentace 10
Společenská činnost 9
Schůze 16
Různé 23
Činnost celkem v roce 2015 227
Ujeto vozidly SDH celkem za rok 3126 km

Š 706 od září slouží u SDH Tučapy ( zapůjčeno do Tučap z důvodu havárie jejich vozidla) 

 

Požár – dílna a garáž Nová Ves, Domov seniorů Chýnov, kontejner v Potoční ulici, čer.stan. PAP OIL Chýnov, osobního automobilu Kozmice, pole Ratibořské Hory, pole-les Stoklasná Lhota, nepovolené pálení Chýnov, traktor Chrbonín, kotelna RD - Bílkova ul.

 

Technický zásah - bleskové povodně - čerpání vody, úklid vozovek Chýnov, Kloužovice, Nuzbely, Lažany, padlé stromy Nová Ves, Mašovice a MŠ Chýnov.

 

Technická pomoc – mytí komunikací, chodníků a tarasu, dovoz vody, doprava osob, čištění kanalizace, zalévání fotb. hřiště, městské zeleně a stromků v lese.

 

Dopravní nehody - převrácený kamion u Vilímků Bílkova čp. 60, převrácený vlek s dobytkem Prasetín, os.auto do můstku v ul. Nekutova.

 

Planý poplach – požár komínového tělesa RD ve Vášově ulici (zmatený majitel).

 

Prověřovací cvičení - dýchací technika v polygonu na HZS Tábor, taktické cvičení složek IZS - požár lesa u Chrbonína s kyvadlovou dopravou vody za účasti šesti jednotek.

 

Školení zásahové jednotky - školení velitelů a strojníků na HZS v Táboře, řidičů v autoškole Nosek, školení zásahové jednotky, velitelský den na HZS, školení velitelů v Č Budějovicích.

 

Kondiční jízdy - vozidla CAS24 LIAZ, Š706 RTHP, VW Transporter.

 

Údržba techniky a výzbroje - práce na renovaci polní kuchyně (PnRPK).

 

Údržba hasičské zbrojnice - průběžný úklid posilovny a hasičské zbrojnice během roku, demolice starého skladu na dvoře HZ, výstavba nového skladu.

 

Soutěže/příprava Dvorce, Žďár, Chrbonín, Košice, Tučapy, Chýnov, Strmilov, Kozmice, Krátošice, Řepeč, Chotěmice, Zhoř, Slapy, Malšice, Želeč (THL); Jaronice ( extraliga); Bohdalín (PeHL); Turovec - okrsek v PS; Stará Říše JOL; tréninky na základně na fotbalovém hřišti.

 

Prezentace - články v Občasníku 4x, den otevřených dveří na HZ, výstava techniky na náměstí, Robur na veteránské jízdě v Čelkovicích, Noc s Andersenem, Setkání s armádou ČR, prezentace techniky v Pohnanci.

 

Společenská činnost - přivítání Nového roku, hasičský ples, setkání s čestnými členy sboru, společenská posezení na H.Z. , účast na 140 výročí založení SDH Mladá Vožice, společenské posezení ZJ v restauraci Na Holešovně, setkání zasloužilých hasičů JčK v Táboře, slavnostní vyhlášení výsledků THL v Košicích, setkání zasloužilých hasičů okresů BN a TA v Chýnově.

 

Schůze - výborové, VVH, okrskové, velitelský den, VV OSH Tábor, soutěžní, OSH, KSH, setkání představitelů SDH, THL, dotace v ČB na KÚJčK.

 

Různé - zabijačka na hasičárně, servis při „Běhu Milénia“, maškarní rej, 7 členů darovalo krev 2x, pálení čarodějnic, zajištění cyklistického závodu MBT, 4x sekání trávy plochy startu pro pož. útok na fotbalovém hřišti, 3x vyčištění a vysekání svahu pod H.Z. + 3x příprava na oplocení, asistence u lampionového průvodu a ohňostroje na fotb. hřišti, asistence u ohňostroje v Kozmicích, osvětlení a malý ohňostroj v MŠ Chýnov, čertovská nadílka, vaření Novoročního přípitku pro účastníky ohňostroje.

 

Doplnění výzbroje a výstroje v roce 2015 – 4 dýchací přístroje Dräger, 2 ks zdrojů pro udržení automobilových baterií, ochranný oblek proti bodavému hmyzu ,,SRŠÁŇ“.

 

Investice sboru - oprava a seřízení soutěžní stříkačky.

 

  Čerpáno PHM  v roce 2015 ujeto km
LIAZ 385 l 421 km
Š 706 RTHP 348 l 390 km od září slouží v Tučapech
VW Transporter 322 l 2315 km
Centrála, čerpadla 41 l  
Celkem 1096 l 2736 km

 

Zpracoval: Jan Pistulka st.

jednatel SDH Chýnov