previous arrow
next arrow
Slider

Statistika SDH Chýnov za rok 2014

Požár 4
Technický zásah 7
Technická pomoc 13
Dopravní nehody 1
Planý poplach 1
Prověřovací cvičení 1
Kondiční jízda 10
Údržba techniky a výzbroje 33+22 PúR
Údržba hasičské zbrojnice 29
Školení zásahové jednotky 26
Soutěže / příprava 20/17
Prezentace 5
Společenská činnost 12
Schůze 11
Různé 17
Činnost celkem v roce 2014 229
Ujeto vozidly SDH celkem za rok 4155 km

 

Požár – dílna - garáž v Poříně, sláma na poli v Zadní Stříteži, kotelna RD Chýnov, požár kontejneru v Potoční ulici.

 

Technický zásah - bleskové povodně Chýnov, Nuzbely, Lažany, Měšice; padlé stromy Nuzbely.

 

Dopravní nehody - vyproštění osob a zajištění dopravní nehody za obcí Kladruby.

 

Technická pomoc – čerpání vody Měšice, mytí komunikací a chodníků, dovoz vody, doprava osob, čištění žumpy a kanalizace, zalévání parků a fotbalového hřiště.

 

Planý poplach – požár komínového tělesa RD ve Vášově ulici (zmatený majitel).

 

Prověřovací cvičení - dýchací technika v polygonu na HZS Tábor

 

Kondiční jízdy - vozidla CAS24 LIAZ, Š706 RTHP, VW Transporter

 

Údržba techniky a výzbroje - práce na dokončení repase Roburu; výměna zadních pneumatik, nové uložení přetlakového ventilátoru, oprava karoserie LIAZ; přetěsnění kompresoru, namontování alternátoru místo dynama, výroba držáků na nový žebřík a úprava nového uložení elektrocentrály Š 706 RTHP; výměna čerpadla, zavaření a nastříkání nádrže u soutěžní PS 12; uložení nového vybavení v HZ; kontroly a přezkoušení techniky, výroba překážek pro PS, oprava centrálního kompresoru, oprava podběhu u VW.

 

Údržba hasičské zbrojnice - průběžný úklid posilovny a hasičské zbrojnice během roku; instalace nových světel, ventilátoru, vymalování a natření podlahy v garáži (dílně), instalace nových světel v klubovně, výroba a instalace plechových dveří mezi garáže, úklid skladu na dvoře HZ, úprava klubovny.

 

Školení zásahové jednotky - školení velitelů a strojníků na HZS v Táboře, řidičů v autoškole Nosek, pravidelné školení zásahové jednotky, velitelský den na HZS, školení velitelů v Č Budějovicích.

 

Soutěže/příprava - Dvorce, Žďár, Jaronice, Chrbonín, Košice, Tučapy, Strmilov, Kozmice, Krátošice, Řepeč, Chotěmice, Zhoř, Želeč (THL); Daměnice (BHL); Chýnov okrsek v PS; Slapy, Malšice, Zdešov, Chýnov, Český Rudolec – poháry;/ treninky na nové základně na fotbalovém hřišti.

 

Prezentace - články v Občasníku, den otevřených dveří na HZ, výstava techniky na náměstí.

 

Společenská činnost - přivítání Nového roku, hasičský ples, setkání s čestnými členy sboru, maškarní rej, společenská posezení na H.Z. , účast na 60 výročí založení HZS Tábor, otevření nové HZ v Dolních Hořicích, odvezení velitele sboru historickou stříkačkou do svazku manželského, účast na pohřbu bratra Rezka, společenské posezení ZJ v restauraci Na Holešovně, Silestrovské posezení s rodinnými příslušníky na HZ.

 

Schůze - výborové, VVH, okrskové, velitelský den, VV OSH Tábor, soutěžní.

 

Různé - zabijačka na hasičárně, servis při „Běhu Milénia“, 7 členů darovalo krev 2x, pálení čarodějnic, zajištění cyklistického závodu MBT, 4x sekání trávy plochy startu pro pož. útok na fotbalovém hřišti, vyčištění a vysekání svahu pod H.Z. 3X, asistence u lampionového průvodu na SPA a ohňostroje na hřišti, vaření a vydávání čaje na akci ,, ŽIVÝ BETLÉM“ před kostelem.

 

Doplnění výzbroje a výstroje v roce 2014

Přetlakový ventilátor, hliníkový nástavný čtyř dílný žebřík, přenosné motorové kalové čerpadlo včetně příslušenství, elektrocentrála HERON, výstražný maják, 2 plastové džberovky, 3 rozbiječe skla a řezače auto pasů, 2 hadice ,,B“, 5 kukel NOMEX, 2 trhací háky, stolní bruska, 4 ks pneumatik na LIAZ, alternátor na Š706

Investice sboru

Upravení soutěžní stříkačky, zakoupení soutěžní savice a dvou hadic ,,B“, 30 triček na soutěže a 30 společenských triček na reprezentaci.

 

 

  Čerpáno PHM  v roce 2014 ujeto km
LIAZ 127 l / 4 570,- Kč 284 km
Š 706 RTHP 90 l / 3 230,- Kč 365 km
VW Transporter 465 l / 14 437,- Kč 3506 km
Centrála, čerpadla 61 l /   2 238,- Kč  
Celkem 1208 l / 24 475,- Kč 4 155 km

 

Zpracoval: Jan Pistulka st.

jednatel SDH Chýnov