previous arrow
next arrow
Slider

Statistika SDH Chýnov za rok 2013

Požár 9
Technický zásah 4
Technická pomoc 17
Planý poplach 1
Prověřovací cvičení 1
Kondiční jízda 7
Údržba techniky a výzbroje 41+28 PúR
Údržba hasičské zbrojnice 24
Školení zásahové jednotky 26
Soutěže / příprava 21/16
Prezentace 11
Společenská činnost 11
Schůze 15
Různé 18
Činnost celkem v roce 2013 250
Ujeto vozidly SDH celkem za rok 5056 km

 

Požár - komínového tělesa v Černovické ul.(Kvasnička), RD v ulici Špýcharská (Beránek), komín.těl.Prasetín, motocentrum Měšice, les Bítov, sláma Radenín, strniště Chýnov, stodola-garáž Dlouhá Lhota, kontejner Potoční ulici. 

Technický zásah - povodně Planá / Lužnicí, Chýnov, Nuzbely, Stříbrné Hutě, Měšice;  padlé stromy Dobronice, Stříbrné Hutě, Ratibořské Hory, Dub, Mašovice; nafta na komunikaci Chýnov, asistence u dopravní nehody Prasetín.

Technická pomoc - čerpání vody Dobronice , Měšice , mytí komunikací, dovoz vody, doprava osob, čištění kanalizace.

Planý poplach - nepotvrzený požár komínového tělesa (bytovka Bílkova ulice)

Prověřovací cvičení - dýchací technika v polygonu na HZS Tábor 

Kondiční jízdy - vozidla CAS24 LIAZ,  Š706 RTHP,  VW Transporter

Údržba techniky a výzbroje - práce na repasi Roburu; oprava Felicie brzdy; nové stupátka, oprava elektriky, zpětné klapky, nádrže LIAZ; oprava kropicí lišty;  úprava nového uložení plovoucího čerpadla Trambus; oprava soutěžní PS 12 rozdělovač, nádrž, nastříkání;  oprava kompresoru; oprava koňky; úprava PS12 soutěžní; uložení nového vybavení; kontroly a přezkoušení techniky.

Údržba hasičské zbrojnice - úklid posilovny, úklid hasičské zbrojnice, položení  dlažby na části chodníku a platu pod popelnice, pověšení informačních tabulí na budově, úklid celé zbrojnice před oslavami a po oslavách, položení nového přívodu vody do garáže, demontáž odsávání z dílny, položení lina pod vozidla.

Školení zásahové jednotky - školení velitelů a strojníků na HZS v Táboře, řidičů v autoškole Nosek, pravidelné školení zásahové jednotky, velitelský den na HZS.

Soutěže/příprava - Dolní Hořice a Bradáčov (PS), Žďár, Chrbonín, Košice, Kamenice nad Lipou, Tučapy,Slapy, Strmilov, Kozmice, Krátošice, Řepeč, Chotěmice, Nová Včelnice, Zhoř (THL), Dolní Hořice, Tábor, Ústrašice, Malšice, Chrbonín , Mikulášská Český Rudolec/ treninky na dráze u bazénu.

Prezentace - články v Občasníku a Týdeníku 5+2; den otevřených dveří, ukázka techniky a výstava u příležitosti oslav;  stanoviště se soutěží pro děti na akci setkání s armádou ČR; prohlídky HZ pro děti z MŠ a účastníky vikariánské pouti.

Společenská činnost - přivítání Nového roku, hasičský ples, maškarní rej, společenská posezení na H.Z. , oslavy  135 výročí založení sboru, veřejná slavnostní Valná hromada, účast na oslavách výročích sborů v Dolních Hořicích, Táboře a Košicích, společenské setkání sborů v Plané nad Lužnicí (za povodně), setkání se zasloužilými hasiči okresu Tábor ve Veselí nad Lužnicí.

Schůze - výborové, VVH, okrskové, velitelský den, VV OSH Tábor,soutěžní.

Různé - zabijačka na hasičárně, servis při „Běhu Milénia“, 7 členů darovalo krev 2x, pálení čarodějnic, zajištění cyklistického závodu MBT, sekání trávy 4x, výstavba plochy pro pož. útok na fotbalovém hřišti, instalace počítače v šatně, účast na florbalovém turnaji SDH Choustník(2.místo), vaření a vydávání čaje na akci  ,, ŽIVÝ BETLÉM“ před kostelem, sběr železného šrotu, účast na silvestrovském turnaji v kopané(2. místo).

Doplnění výzbroje a výstroje v roce 2013

Kompletní vybavení čtyř zásahových hasičů (helma, kabát, kalhoty, boty, rukavice – 95 500,- Kč). Dotace Jihoč.kraje 20%, zbytek Město.
Plovoucí čerpadlo, 12 ks. hadic ,,C“, 2 proudnice Turbojet, 2 přejezdové můstky, 3 ochranné masky M3, 4 výstražné vesty, 8 pláštěnek, 4 prsačky -99 700,- Kč. Pořízeno z dotace MV – generál. řed. HZS ČR za nasazení při povodních 2013.
 
Investice sboru
Upravení soutěžní stříkačky – 75 000,- Kč, soutěžní hadice – 9 200,- Kč, rozdělovač 8 000,- Kč, benzín vysoce oktanový – 2 000,- Kč.
Pořízeno z 60%  od sponzorů, zbytek z peněz sboru. Dvě soutěžní proudnice si zakoupili členové soutěžního družstva za vlastní prostředky.
 
Investice Města
Položena nová podlaha v garáži za cca 130 000,- Kč, vybudována základna pro požární sport na fotbalovém hřišti za cca 80 000,- Kč a nová přípojka vody do garáže k hydrantu cca 15 000,Kč).
 
  Čerpáno PHM  v roce 2013 ujeto km
LIAZ 306 l / 10 954,- Kč 409 km
Š 706 RTHP 273 l / 9 460,- Kč 325 km
VW Transporter 389 l / 13 518,- Kč 4322 km
Centrála, čerpadla 60 l /   2 152,- Kč  
Celkem 992 l / 36 084,- Kč 5 056 km
 
Zpracoval jednatel SDH Chýnov  -  Jan Pistulka