previous arrow
next arrow
Slider

Statistika SDH Chýnov za rok 2012

Požár .................................................................. 5

Technický zásah ..................................................... 7

Technická pomoc .................................................. 22

Prověřovací cvičení ................................................. 2

Kondiční jízda ...................................................... 24

Údržba techniky a výzbroje ...................................... 44

Údržba hasičské zbrojnice ........................................ 25

Školení zásahové jednotky ....................................... 26

Soutěže / příprava ............................................ 14/12

Prezentace ........................................................... 8

Společenská činnost ............................................... 10

Schůze ............................................................... 10

Různé ................................................................ 17

Činnost celkem ................................................... 225

Ujeto všemy vozidly SDH celkem za rok 3 772 km.

 

Požár - travní porost u žel. přejezdu na Kloužovice; skládka Pořín; kolna, stodola a střecha rod. domu v Radostovicích; kolna, střecha domku a část lesa v Malešíně a osobní automobil Lažany.

 

Technický zásah - vyteklý olej u ACHP, úklid ropné skvrny ul. U Špýcharu, odstranění stromu s komunikace Domamyšl, čerpání vody ze zatopeného sklepa (Fau), odstranění stromu s komunikace Kozmice, pátrání po ztracené osobě (Nové Dvory), vyteklý olej na komunikaci Na Návozech a Nádražní .

 

Technická pomoc - kropení komunikací při jarním úklidu na Slunečním vrchu, ul.Mládeže, Za Školkou, Bezručova, L.Zatěrandy, Kloužovic, Velmovic, čištění kanalizace ve Velmovicích (Kuchař), mytí bazénu a kašny na předměstí, dovoz vody(Vacek), dovoz vody na fotbalové hřiště 2X, úklid po přívalovém dešti v Nuzbelích 3x, monitoring potoka v Radostovicích, čištění kanalizace na fot. hř., pomoc při lokální povodni v Nuzbelích a Lažanech, mytí komunikace Černovická, mytí komunikace K Oboře, pomoc při tlakové zkoužce na ropovodu u Dobronic, mytí komunikace Nádražní a na škrobárně.

 

Prověřovací cvičení - dýchací technika v polygonu na HZS Tábor 2x.

 

Kondiční jízdy - vozidla CAS24 LIAZ, Š706 RTHP, Felicia , VW Transporter.

 

Údržba techniky a výzbroje - práce na repasi Roburu 21x; oprava stěračů, bufíku, kabiny, kaslíku, prasklé vzduchové hadice na Liazce; úprava kabiny Liaz; instalace kaslíku do Liazky; doplnění mezikusu k žebříku, výměna vzduch.hadiček u Liazky; revize dýchacích přístrojů; montáž úložného boxu na korbu Liazky; nastříkání podvozku, montáž výstražné rampy a předních výstražných světel na VW Transporter; oprava ventilátoru bufíku u VW; připravení VW Transporteru na STK; údržba PS 12; úprava tažné tyče na LIAZ; oprava kompresoru; montáž podtlakové houkačky a mlhovek na LIAZ; montáž přerušovače výstražných světel na VW Transporter; oprava karoserie u Felicie; oprava ventilátoru topení u WV; montáž spodního krytu motoru u WV; výměna relátka LIAZ; příprava Trambusu na STK; úprava stupátek nástavby LIAZ; zabudování kalového čerpadla do nástavby LIAZ; natření stupátek LIAZ; výměna světla u VW.

 

Údržba hasičské zbrojnice - instalace teplovzdušného topení, úprava prostranství kolem zbrojnice, úprava dřevníku, úklid H.Z., zateplení vrat, úklid H.Z.po soutěži, vyčištění okapů, zabetonování sloupků na plot, výměna a úprava zámků u vrat, výroba vrátek, úklid H.Z.,montáž vrátek, montáž planěk na plot, úklid dvora, úprava pergoly, natření trámu pergoly, přibourání pilíře pro instalaci vrat, úklid venkovního skladu a kolem budovy, úklid klubovny, úklid šatny a kuchyňky, stěhování materiálu na půdě, úklid garáží, úklid dílny a půdy; úklid klubovny.

 

Školení zásahové jednotky - školení velitelů a stroníků na HZS v Táboře, řidičů v autoškole Nosek, školení první pomoci v KD. MuDr.Kratochvíl, školení členů zásahové jednotky, školení obsluhy motorových pil.

 

Soutěže/příprava

  • nácvik 12x
  • Táborská liga – Dvorce - N, Chrbonín - 22. místo, Košice - D, Tučapy noční - 24. místo, Kozmice - 24. místo, Krátošice 21. místo, Řepeč - N, Chotěmice THL -16. místo, Nová Včelnice – 26. místo, Zhoř THL - D
  • I.kolo P.S. Kozmice – Muži I.- 3 a 9místo, Muži II.- 3 místo, Běh na 100m.s překáž. 1- Otomar Strnad ml., 3 – Stanislav Macháček
  • okresní kolo P.S.Tábor - 6 místo, účast i našich rozhodčích, kombinované družstvo Chýnov – Nová Ves -2místo
  • pohár Dolní Hořice - 8 místo
  • pohár Slapy- 12 místo

 

Prezentace - prohlídka a ukázky techniky i zázemí hasičské zbrojnice dětem při akci „Noc s Andersenem‘‘ , 4x články v Občasníku, den otevřených dveří pro děti z M.Š. , dětský den – ukázky techniky a činnosti pro žáky ZŠ., ukázka součinnosti jednotek IZS na akci setkání s armádou ČR.

 

Společenská činnost - přivítání Nového roku, hasičský ples, maškarní rej, společenská posezení na H.Z. 2x, setkání s čestnými členy sboru , společné vyhodnocení spolupráce při okresní soutěži v Nové Vsi, taneční zábava na hasičské zbrojnici, účast na slavnostním předání nového vozidla hasičům v Plané nad Lužnicí, společná oslava silvestra.

 

Schůze - VVH okrsku v Dobronicích, VV OSH na Braníku, VV a odborné rady na HZS v Táboře, předsoutěžní v Kozmicích 2x, před soutěží okresního kola v Nové Vsi, výborové 2x, okrsková v Chýnově, VVH SDH na HOLEŠOVNĚ.

 

Různé - zabijačka na hasičárně, servis při „Běhu Milénia“, 7 členů darovalo krev, pálení čarodějnic, nařezání dřeva, vyřezání křoví na stráni pod hasičárnou, 5 členů darovalo krev, pálení křoví, sekání trávy 3x, úprava cvičné plochy pro pož. útok, úprava webových stránek, pomoc při závodu světového poháru v cyklistice, šraňky novomanželům Snopkovým a Roubkovým , zajištění dopravy pro děti do jeskyně (autisté), vaření a vydávání čaje na akci ,, Živý betlém před kostelem.