previous arrow
next arrow
Slider

SDH Chýnov

činnost v r. 2015

LEDEN

1.1. – Přivítání nového roku punčem na náměstí při ohňostroji

5.1. – Údržba vozidel LIAZ, a školení zásahové jednotky (š Z.J.)

9.1. – Požár dílny Nová Ves

12.1. – Oprava malé centrály, příprava na zabijačku

15.1. – Schůze -Táborské hasičské ligy(THL) v klubovně hasičské zbrojnice(HZ)

16.1. – Cvičný poplach – test tabletu KOPIS

17.1. – Zabijačka

19.1. – Úklid hasičské zbrojnice (HZ), údržba techniky, š Z.J.

22.1. – Výroční valná hromada okrsku Chýnov v Nové Vsi

23.1. – Příprava polní kuchyně

24.1. – Asistence při běhu Milénia

26.1. – Instalace zásuvek pro připojení konzervátorů na LIAZ a Š706

30.1. – Montáž konzervátorů baterií v garáži

 

ÚNOR

2.2. – Kontrola a přezkoušení techniky, příprava tomboly

4.2. – Inventura

5.2. – Požár pokoje v DS Chýnov

6.2. – Příprava na Maškary

7.2. – Maškarní průvod

– Požár kontejneru v Potoční ulici

9.2. – Zapojení konzervátorů baterií, příprava tomboly

11.2. – Příprava tomboly

13.2. – Příprava tomboly

14.2. – Hasičský ples

15.2. – Úklid po plese v KD

16.2. – Výroba nového regálu do skladu, oprava vrat skladu

18.2. – Kondiční jízdy

21.2. – Uzení masa a klobás

23.2. – Úprava skladu na dvoře HZ

28.3. – Shromáždění představitelů a jednání VV OSH a OORV ve Slapech

 

BŘEZEN

2.3. – Bourání starého skladu na dvoře HZ

9.3. – Bourání starého skladu na dvoře HZ, kondiční jízdy

10.3. – Kontrola vysílaček a spojení s KOPIS technikem HZS Tábor

14.3. – Setkání představitelů sborů okresu Tábor v Dražicích

15.3. – Technický zásah odstranění padlé kolny z komunikace I/19 v ulici Nekutova

16.3. – Kontrola techniky, kondiční jízdy, š Z.J.

20.3. – Školení NDT na HZS v Táboře

21.3. – Školení NDT na HZS v Táboře

23.3. – Zemní práce před betonováním základové desky nového skladu

24.3. – Konzultace u výrobce nového praporu ( Kamenný újezd)

26.3. – Zkouška čerpadla a údržba vozidla LIAZ

30.3. – Trénink na Táborskou hasičskou ligu( THL) ,š Z.J.

31.3. – Planý poplach, padlé stromy – Nová Ves

31.3. – Technický zásah odstranění padlého stromu z komunikace u Mašovic

 

DUBEN

2.4. – Schůze okrsku Chýnov v Kloužovicích

4.4. – Školení velitelů na HZS Tábor

6.4. – Úprava základny pro PS na fotbalovém hřišti, kondiční jízdy

8.4. – DN nákladního automobilu u Vilímků

8.4. – Setkání představitelů okresů JčK v Č. Budějovicích

10.4. – Technická pomoc, čištění kanalizace v Chýnově

12.4. – Trénink na THL

13.4. – Kondiční jízdy, doplnění sorbentů do vozidel, š Z.J.

15.4. – Technická pomoc, čištění kanalizace v Chýnově

16.4. – Trénink na THL

19.4. – Trénink na THL

20.4. – Čištění stráně pod HZ, úprava pergoly, š Z.J.

22.4. – Technická pomoc, zalévání vysazených stromků v lese u Dobronic

27.4. – Čištění stráně pod HZ, úprava pergoly, zasedání VV OSH na HZS v Táboře

28.4. – DN nákladního automobilu u Prasetína, Dräger – předvedení DT

29.4. – Stavba nové garáže na dvoře HZ ( firma GMETAL – Kamenný Újezd)

30.4. – Pálení čarodějnic na HZ

 

KVĚTEN

1.5. – Úklid po pálení čarodějnic

2.5. – Úklid HZ a příprava na den otevřených dveří

3.5. – Den otevřených dveří na HZ, setkání s čestnými členy sboru

4.5. – Kontrola techniky. š.Z.J.

8.5. – Trénink na THL

10.5. – Soutěž THL Dvorce – 16. Místo

11.5. – Oprava VA, příprava překážek na soutěž, technická pomoc - dovoz vody na fot. hřiště

12.5. – Setkání před soutěží v Turovci na cvičišti

13.5. – Trénink na soutěž - muži

14.5. – Trénink na soutěž – ženy

15.5. – Noc s Andersenem – škola ukázky a hry

18.5. – Oprava blatníku u VW Transporter, zalévání hřiště, š.Z.J.

20.5. – Technická pomoc, mytí dvora - Holešovna

21.5. – Trénink na soutěž – muži, kontrola tratí soutěže v PS v Turovci

22.5. – Trénink na soutěž – ženy

23.5. – Soutěž THL ve Žďáru – 9.místo

– Turovec I. kolo PS celkové výsledky: Muži I. ,,B“ - 1. místo Muži I. ,,A“ - 5. místo

Ženy - 7. místo

Muži běh na 100 m s překážkami: Otto Strakatý ml. – 2. místo

Tomáš Strnad – 3. místo

25.5. – Úklid a ošetření materiálu po soutěži, výroba zahrádky na VW

26.5. – Setkání velitelů JSDHO na KÚ JčK v Č. Budějovicích

28.5. – Kontrola z JčK na dotace JSDHO

29.5. – Trénink na soutěž PeHL v PÚ, stavba parketu na pouť

30.5. – PeHL v PÚ Bohdalín – 9 místo

 

ČERVEN

2.6. – Úklid překážek po soutěži, výroba zahrádky na VW

5.6. – Zalévání a úprava základny PÚ na fotbalovém hřišti

6.6. – Zajištění závodů MTB v Chýnově

– Požár na čerpací stanici PAP OIL Chýnov

7.6. – Požár osobního automobilu po DN u Kozmic

8.6. – Mytí podlahy v garáži, úprava terénu kolem nové garáže, výměna svíček u Roburu

12.6. – Trénink na THL

13.6. – Soutěž THL Chrbonín – 2. místo, čas 17,70

– Technický zásah úklid komunikace po bleskové povodni v Nuzbelích

– DN osobního vozidla v ulici Nekutova v Chýnově

14.6. – Technický zásah čerpání vody ze zatopených sklepů po bleskové povodni v Chýnově

15.6. – Kondiční jízdy, ošetření techniky a technických prostředků.

17.6. – Rozebrání a úklid parketu

18.6. – Technická pomoc, pročištění kanálu u ,,Černého jezera“

20.6. – Soutěž THL Košice 20. místo, zajištění akce Svatojánská noc na fotbalovém hřišti

21.6. – Soutěž THL Slapy 1. Místo

22.6. – Ošetření materiálu po soutěžích, úklid HZ

24.6. – Mytí tarasu v Nádražní ulici, trénink na THL

27.6. – Soutěž THL Tučapy(noční) 5. Místo

29.6. – Příprava soutěže THL v Chýnově

 

ČERVENEC

3.7. – Příprava soutěže THL v Chýnově, trénink

4.7. – Soutěž THL Chýnov 2. místo

6.7. – Úklid po soutěži THL

7.7. – Požár strniště Ratibořské Hory

13.7. – Zalévání zeleně ve městě, příprava koňky a roburu na oslavy, oprava WW Transport.

18.7. – Soutěže THL Strmilov ,,D“, účast na 140 výročí SDH M.Vožice, ukázka historické

techniky v Pohnanci

20.7. – Přeložení parketu, úprava LIAZKY schránka na náhr. lahve k DT

21.7. – Zalévání zeleně ve městě

22.7. – Montáž nových vrat do nové garáže na dvoře HZ, zalévání zeleně ve městě

23.7. – Zalévání zeleně ve městě, trénink na THL

25.7. - Soutěž THL noční Krátošice 3. Místo

27.7. – Úprava držáků proudnic u WW, uložení náhr. lahví DT do LIAZKY

30.7. – Trénink na THL

 

SRPEN

1.8. – Soutěž THL Řepeč 4. místo

4.8. – Zalévání zeleně ve městě

5.8. – Zalévání zeleně ve městě

7.8. – Zalévání zeleně ve městě, WW Transportér na STK

8.8. – Požár Stoklasná Lhota (pole, les), soutěž THL Chotěmice 7. místo

9.8. – Požár nepovolené pálení Chýnov ul Mládeže, soutěž THL Želeč 7. místo

10.8. – Zalévání zeleně ve městě, úklid a ošetření techniky a materiálu

12.8. – Dovoz vody pro koně Vlčeves

13.8. – Dovoz vody pro koně Vlčeves, Trénink na THL

14.8. – Zalévání zeleně ve městě, Dovoz vody pro koně Vlčeves

15.8. – Soutěž THL Kozmice 8. Místo, posezení s rodinnými příslušníky u selátka na HZ

17.8. – Úprava pergoly, úklid železa a HZ, přezkoušení techniky

24.8. – Úprava pergoly, odvoz železa do sběrných surovin

29.8. – Zajištění ohňostroje v Kozmicích

30.8. – Soutěž extraligy Jaronice 20. místo z 90 týmů

31.8. – Odvoz PS-12 do Studénky na servis, doplnění PHM, natření chaloupky

 

ZÁŘÍ

4.9. – Přivezení soutěžní PS-12 ze Studénky

5.9. – Soutěž JOL Stará Říše 8. místo

7.9. – Zahájení práce na renovaci polní kuchyně (PnRPK) a oplocení pro ovce, š.Z.J.

14.9. – PnRPK, úprava soutěžních hadic, příprava na den s Armádou ČR v Chýnově

17.9. – Trénink na THL

19.9. – Soutěž THL ve Zhoři 7. místo, ukázka a zajištění akce setkání s Armádou ČR

21.9. – Úklid a uložení techniky a materiálu po proběhlých akcí, š.Z.J.

22.9. – Převzetí nového obleku ,,SRŠÁŇ“

28.9. – Požár traktoru Chrbonín, ošetření techniky, úklid garáží

 

ŘÍJEN

3.10. – Robur - setkání veteránů v Táboře, Čelkovické zatáčky

Účast na slavnostním vyhlášení výsledků THL ročníku 2015 v Košicích - získán

pohár za celkové 3. místo ( z 95 startujících) a pohár za nejrychlejší vodu v soutěži

5.10. – Práce na oplocení stráně, zkouška techniky. demontáž motoru z PPS-12, š.Z.J.

9.10. – Námětové cvičení Chrbonín

12.10. – PnRPK, údržba savic, oprava Transportéru, ošetření materiálu po cvičení, š.Z.J.

16.10. – Účast na setkání Zasloužilých hasičů JčK v Táboře na Střelnici

19.10. – PnRPK

21.10. – Přivezení motoru PPS-12 ze servisu

23.10. – STK LIAZ, montáž motoru k čerpadlu PPS-12, š.Z.J.

26.10. – PnRPK,

27.10. – VV OSH Tábor ve Slapech

29.10. – Okrsek Chýnov v Dobronicích

 

LISTOPAD

2.11. – Zkouška soutěžní stříkačky, PnRPK, š.Z,J.

9.11. – Oprava malby v garáži, PnRPK, š.Z.J.

10.11. – LIAZ oprava kompresoru + výměna oleje ( PARMA servis)

15.11. – Požár kotelny u RD v ul. Bílkova

16.11. - Úklid hasičské zbrojnice, údržba techniky, š.Z.J.

18.11. – Schůze vedení OSH v Táboře k setkání zasloužilých hasičů(ZH)

20.11. – Příprava na setkání zasloužilých hasičů okresu TA a BN na HZ Chýnov

21.11. – Setkání ZH v Chýnově, VVH SDH Chýnov na HZ

22.11. – Úklid hasičské zbrojnice po VVH

23.11. – PnRPK , š:Z.J.

30.11. – PnRPK, kontrola techniky, š.Z.J.

 

PROSINEC

4.12. – Účast na VVH SDH Turovec

5.12. – Stříkání PK., čertovská nadílka

7.12. – PnRPK, školení s DT, š.Z.J.

11.12. – Účast na VVH SDH Dobronice

12.12. – Účast na VVH SDH Kloužovice

14.12. –PnRPK, úklid HZ, š.Z.J.

21.12. – Zajištění osvětlení a malého ohňostroje u MŠ, setkání v ČB na KÚJčK dotace, PnRPK

28.12. – PnRPK , zkouška techniky

29.12. – Pnrpk, čištění kanalizace - restaurace Radnice

30.12. - PnRPK

31.12. – Vaření Novoročního přípitku pro účastníky ohňostroje