Slider

SDH Chýnov

činnost v r. 2014

LEDEN

1.1. – Přivítání nového roku punčem na náměstí při ohňostroji

4.1. - Práce na repasi Roburu (PnrR)

6.1. - Údržba vozidel LIAZ, (PnrR) a školení zásahové jednotky (š Z.J.)

8.1. – Čištění žumpy, ošetřování techniky, kondiční jízdy

10.1. – Příprava na zabijačku

11.1. – Zabijačka

13.1. – Úklid hasičské zbrojnice (HZ), údržba techniky, š Z.J.

14.1. – Kondiční jízdy

16.1. - Výroční valná hromada okrsku Chýnov v Turovci

17.1. – Příprava polní kuchyně

18.1. – Asistence při běhu Milénia

20.1. – Výroba bariéry pro ženy, š Z.J.

27.1. – Instalace svítidel a větráku v garáži, oprava soutěžní stříkačky, š Z.J.

 

ÚNOR

3.2. – Instalace světel v garáži, příprava tomboly, š Z.J.

10.2. – Příprava tomboly, š.Z.J.

14.2. – Příprava plesu

4.2. – PnrR, příprava plesu

14.2. – Příprava plesu

15.2. – Ples

16.2. – Úklid po plese v KD

17.2. – Úklid klubovny, kondiční jízdy a PnrR, š Z.J.

22.2. – Maškarní průvod

24.2. – Kontrola techniky, PnrR, š Z.J.

 

BŘEZEN

3.3. – PnrR – otoč a elekr. , š Z.J.

4.3. – Natírání terčů

5.3. – Shromáždění představitelů a jednání VV OSH a OORV v Táboře

10.3. – Čištění stráně pod HZ, PnrR – el. , š Z.J.

11.3. – Natírání bariéry

17.3. – Čištění stráně pod HZ, š Z.J.

18.3. – Instalace elektroniky na terče

23.3. – Trénink na Táborskou hasičskou ligu( THL)

24.3. – Čištění stráně pod HZ, PnrR – el. , š Z.J.

25.3. – Požár dílny v Poříně

27.3. – Trénink na THL

31.3. – Údržba techniky, čištění stráně, úprava kladiny, š Z.J.

 

DUBEN

3.4. – Školení strojníků na HZS Tábor

4.4. – Školení strojníků na HZS Tábor

7.4. – PnrR, úklid HZ, š Z.J.

12.4. – Školení velitelů na HZS Tábor

13.4. – Školení velitelů na HZS Tábor

14.4. – Instalace osvětlení v klubovně, PnrR – otoč, š Z.J.

17.4. – Přezutí pneumatik na vozidle LIAZ

19.4. – Soutěž v požárním útoku Zdešov – 8. místo

21.4. – Kondiční jízdy, zalití parku za kostelem, š.Z.J.

23.4. – VV a OOR OSH Tábor

24.4. – Schůze okrsku v Dobronicích

28.4. – PnrR – natírání otoče, š Z.J.

30.4. – Pálení čarodějnic na HZ

 

KVĚTEN

2.5. – Úklid HZ

4.5. – Den otevřených dveří na HZ, setkání s čestnými členy sboru

5.5. – Příprava překážek na soutěž, š Z.J.

10.5. – Soutěž THL Dvorce – 16. místo

12.5. – Příprava překážek na soutěž, PnrR, š Z.J.

13.5. – Trénink na soutěž - muži, kondiční jízdy, zkouška techniky

14.5. – Trénink na soutěž – ženy

15.5. – Trénink na soutěž – ženy

16.5. – Dodání nového kalového čerpadla a přetlakového ventilátoru

17.5. – Soutěž THL ve Žďáru – 9. Místo

19.5. – Usazení ventilátoru do Liazky, příprava překážek, š Z.J.

26.5. – Příprava techniky na soutěž, š Z.J.

27.5. – Technický zásah po bleskové povodni od Nuzbel po Lažany

28.5. – Schůze před soutěží na hřišti

30.5. – Příprava soutěže

31.5. – Soutěž I. kola v PS na fotbalovém hřišti v Chýnově

1. místo – Muži I. ,,B“

2. místo – Muži I. ,,A“

1. místo – Ženy

2. místo – Muži II

1. místo Eliška Strakatá v běhu na sto metrů překážek

1. místo Muži ,,A“ v běhu na sto metrů překážek

1. místo Ženy v běhu na sto metrů překážek

 

ČERVEN

2.6. – Úklid překážek a nářadí po soutěži, dovoz vody na hřiště, š.Z.J.

4.6. – Školení velitelů na Krajském úřadu v Č. Budějovicích

7.6. – Zajištění závodů MTB v Chýnově

9.6. – Mytí podlahy v garáži, PnrR – montáž otoče, š Z.J.

10.6. – Kondiční jízdy

14.6. – Soutěž THL Jaronice – 11. místo

16.6. – Zalévání fotbalového hřiště, PnrR – montáž blatníků, š Z.J.

19.6. – Zalévání fotbalového hřiště

21.6. – Soutěž THL Košice 11. místo, zajištění lampionového průvodu na SPA

23.6. – Úklid skladů, PnrR, š Z.J.

26.6. – Zalévání fotbalového hřiště

28.6. – Zajištění bezpečnosti při ohňostroji na fot.hřišti

30.6. – PnrR - montáž žebříku, š Z.J.

 

ČERVENEC

5.7. – Soutěž BHL – Daměnice – 8. místo

7.7. – Úpravy na soutěžní stříkačce, PnrR - el. , š Z.J.

14.7. – Úklid HZ, PnrR - žebřík, š Z.J.

19.7. – Soutěž o pohár starostky Malšic s PS 12 – muži 1. místo, ženy 5. místo

– Soutěž THL Strmilov 11. místo

21.7. – PnrR – montáž mlhovek a couvačky, kodiční jízdy, servis soutěž. maš. Vrbanov, š.Z.J.

26.7. – Soutěže THL Kozmice – 9. místo, noční Krátošice – 7. místo

28.7. – PnrR – kabina a světla, š.Z.J.

29.7. – Kondiční jízdy

 

SRPEN

2.8. – Soutěž THL Řepeč – 5. místo, finále – 2. místo

4.8. – PnrR – dokončovací práce, š.Z.J.

9.8. – Soutěž THL Chotěmice – 14. místo

10.8. – Soutěž THL Želeč – 4. místo

11.8. – Údržba techniky, úpravy na sout. střík., PnrR – dokončovací práce

– Technický zásah, padlé stromy Nuzbely

16.8. – Pohárová soutěž Slapy – 26. místo

18.8. – Příprava na soutěž ,, Pohár starosty“

19.8. – Požár pole Zadní Střítež

22.8. – Příprava na soutěž

23.8. – Soutěž o Pohár starosty Chýnova – 1. místo Muži, 3. místo Ženy, M. Kunče nejrychlejší

koš za 4,13 vteřiny a O. Strnad nejrychlejší proud za 17,61 vteřiny

25.8. – Výroba držáků na nový žebřík u Trambusu, focení dokončeného ROBURU, š Z.J.

26.8. – Asistence u dopravní nehody u Kladrup, kondiční jízdy

29.8. – Účast na slavnos. otevření hasičské zbrojnice v Dolních Hořicích

– štando velitele sboru na HZ

 

ZÁŘÍ

1.9. – Úklid HZ, doladění Roburu, š Z.J.

5.9. – Účast na oslavě 60 výročí založení HZS v Táboře

6.9. – Odvoz velitele sboru do stavu manželského na historické stříkačce

– Poprvé se představil veřejnosti Robur po renovaci

8.9. – Úklid HZ, výroba plechových dveří, š Z.J.

15.9. – Uložení nové el. centrály do Trambusu, š Z.J.

16.9. – LIAZ na STK

19.9. – Požár komínového tělesa RD ul. Vášova – planý poplach

20.9. – Soutěž THL ve Zhoři – 6. místo

21.9. – Technická pomoc - úklid komunikace po závodech do vrchu

22.9. – Technická pomoc – umytí chodníků ve SPA po závodech do vrchu, š.Z.J.

27.9. – Želetava servis soutěžní mašiny, kondiční jízdy

29.9. – Výroba plechových dveří mezi garáže, š Z.J.

 

ŘÍJEN

1.10. – Kontrola a přezkoušení techniky

2.10. – Technická pomoc – doprava starších občanů na setkání v KD

4. 10. – Účast na slavnos. vyhlášení výsledků THL 2014 v Košicích – 8. místo z 90 startujících

6.10. – Úklid garáže před malováním, š Z.J.

13.10. – Malování garáže (dílny), š Z.J.

15. 10 – Nátěr podlahy

16.10. – Nátěr podlahy

17.10. – Poslední rozloučení s bratrem Františkem Rezkem, nátěr podlahy

18.10. – Úklid a stěhování po malování dílny

20.10. – Kondiční jízdy, natírání plechových dveří, š Z.J.

27.10. – Výroba polic u pracovního stolu, kondiční jízdy, š Z.J.

 

LISTOPAD

3.11. – Kontrola centrálního kompresoru, zazimování venkovních prostorů, š Z.J.

8.11. – Požár kotelny u RD v ul. L. Zatěrandy

10.11. – Mytí komunikace sběrného dvora, přezkoušení techniky, š.Z.J.

17.11. – Výroba držáků na svítilny, oprava centr. kompresoru, příprava na VVH, š.Z.J.

18.11. – Zprovoznění centrálního kompresoru

20.11. – Š 706 RTHP na STK

21.11. – VVH v BISTRU na fotbalovém hřišti

24.11. – Kondiční jízdy, š.Z.J., práce na evidenci dokladů

 

PROSINEC

1.12. – Oprava podběhu u VW, mytí komunikace Velmovice, š.Z.J.

3.12. – Mytí komunikace Velmovice

5.12. – Příprava na soutěž

6.12. – Účast na mikulášské soutěži Český Rudolec ,, D“ (tech. záv. na koši)

8.12. – Údržba a přezkoušení techniky, š.Z.J.

12.12. –Účast na VVH v Nové Vsi a Turovci

13.12. – Účast na VVH v Kloužovicích a Dobronicích

15.12. – Úklid skladu na dvoře HZ, š.Z.J.

16.12. – Požár kontejneru v ulici Potoční

22.12. – Kontrola a přezkoušení techniky, společenské posezení v restauraci Na Holešovně

24.12. – Kondiční jízdy, vaření a vydávání teplého nápoje před kostelem u živého betlému

29.12. – Úprava klubovny, š.Z.J.

31.12. - Silvestrovské posezení na HZ