previous arrow
next arrow
Slider

SDH Chýnov
činnost v r.2012
1.1. – Přivítání nového roku punčem na náměstí při ohňostroji. 
2.1. – Pravidelná schůzka (P.s.) v HZ, zateplení vrat,kondiční jízdy s Š 706 a LIAZ.
6.1. – Příprava na zabijačku, instalace teplovzdušného topení do první garáže.
7.1. – Zabijačka (pašík domácí), posezení s přáteli sboru.
8.1. – Úklid hasičské zbrojnice, převezení ROBURU do garáže na opravu.
9.1. – Zahájeny práce na úpravě Roburu.(PúR)
16.1. – Oprava stěračů na Liazce, příprava plesu a školení zásahové jednotky. (šZ.J.)
19.1. – Výroční valná hromada okrsku Chýnov v Dobronicích.
21.1. – Pomoc se zajištěním běhu Milénia v Chýnově.
23.1. – PúR,oprava bufíku,  příprava plesu a šZ.J.
30.1. – PúR demontáž otoče,broušení nátěrů, oprava bufíku na Liazce a příprava plesu.  
3.2. – Sundání točny Roburu a společenské posezení.
6.2. – Kondiční jízdy, příprava plesu a šZ.J.  7 členů darovalo krev na transfuzní stanici Tábor.  
8.2. – Odvezení dýchacího přístroje na opravu na HZS Tábor,úklid HZ a Felicie.
13.2. – Příprava plesu.
15.2. – Přivezení opraveného dýchacího přístroje.
16.2. – Příprava plesu, rozvoz plagátů.
17.2. – Příprava plesu.
18.2. – Hasičský ples – hrál  BLUE BEND.
19.2. – Úklid sálu.
20.2. – PúR, úklid hasičské zbrojnice a šZ.J.
24.2. – Příprava na maškarní průvod.
25.2. – Maškarní rej v Chýnově.
27.2. – PúR, údržba a prověření techniky a šZ.J.
28.2. – Technický zásah – vyteklý olej na komunikaci u ZZN v Tyršově ulici.
5.3. – Úprava prostranství kolem hasičské zbrojnice a šZ.J.
7.3. – Účast na zasedání VV OSH na Braníku (Pistulka st. a L.Zeman za okrsek).
10.3. – Požár travního porostu u žel. přejezdu na Kloužovice.
12.3. – PúR, úprava kabiny Liazky a šZ.J.
14.3. – Kropení komunikací při úklidu na Slunečním vrchu.
15.3. – Kropení komunikací při úklidu v ul. Mládeže,L.Zatěrandy,Bezručova a Za Školkou.
19.3. – PúR, instalace kaslíku do Liazky a šZ.J.
22.3. – Dodání mezikusu k zásahovému žebříku a jeho instalace na Liazku.
26.3. – Tech. zásah odstranění vyteklého oleje na komunikaci před ACHP,PúR, oprava prasklé vzduchové hadice na Liazce a úprava dřevníku + nařezání dřeva a šZ.J.
27.3. – Kropení komunikací při úklidu Kloužovic.
28.3. – Kropení komunikací při úklidu Velmovic.
30.3. – Školení velitelů na HZS v Táboře a školení první pomoci v K.D.Chýnov(MuDr. Kratochvíl). 
31.3. – Školení velitelů na HZS v Táboře.
2.4. – PúR, vým. vzduch. hadiček u čerp.na Liazce, řezání dřeva a šZ.J.
7.4. – Školení řidičů(autoškola Nosek), čištění kanalizace Velmovice (Kuchař).
13.4. – Školení strojníci na HZS Tábor.
16.4. – PúR, šZ.J. nový program.
19.4. – Příprava na Noc s Andersenem.
20.4. – Ukázky techniky a seznámení s činností hasičů pro děti při akci Noc s Andersenem.
21.4. – Prověřovací cvičení v polygonu na HZS Tábor.
30.4. – Posezení při pálení čarodějnic.
23.4. – PúR, řezání dříví a úprava okolí hasičské zbrojnice (stráň).
26.4. – PúR nastříkání podvozku a šZ.J.
2.5. – Mytí bazénu a kašny na předměstí,schůze k soutěži v Kozmicích.
4.5. – Děti z mateřské školky na prohlídce hasičské zbrojnice u příležitosti svátku sv.Floriana.
7.5. – 5 členů JSDHO darovalo krev na transfuzní stanici v Táboře,  společenské posezení s čestnými členy sboru na hasičské zbrojnici u příležitosti svátku sv. Floriana,příprava na soutěž Táborské ligy (Tl.).  
9.5. – Úprava a montáž nového plastového boxu na Liazku.
11.5. – Příprava na soutěž Tl.
12.5. – Soutěž Tl. Ve Dvorcích (28 místo).       
14.5. – Technický zásah, úklid ropné skvrny po krádeži motorové nafty v ulici U Špýcharu, PúR natírání žebříku, ošetření a úklid materiálu po soutěži, řezání dřeva.
18.5. – Příprava na soutěž v požárním sportu (PS. ).
20.5. – Příprava na soutěž v PS.
21.5. – PúR natírání žebříku, nastříkání podvozku u VW Transporter, příprava materiálu na     soutěže v PS.  A šZ.J. 
22.5. – Montáž výstražné rampy na VW Transporter, příprava na soutěž v PS.
24.5. – montáž předních výstražných světel na VW Transporter, kontrola připravenosti soutěže v Kozmicích.         
25.5. – Příprava všech družstev na soutěž v PS.
26.5. – Účast na soutěži I.kola požárního sportu v Kozmicích.
28.5. – Dovoz vody do zavlažovacího systému na fotbalové hřiště, úklid a uložení materiálu po soutěži a doplnění PHM + úklid hasičské zbrojnice  a šZ.J.
29.5. – Dovoz vody do zavlažovacího systému na fotbalové hřiště.
31.5. – Příprava VW Transporter na STK.
1.6. – Dětský den,  představení techniky a činnosti JSDHO žákům ZŠ.
4.6. – Uvedení VW Transporteru do provozu ( STK, značky, doklady), PúR přední brzdy, schůzka v Nové Vsi -  dohoda na spolupráci při okresní soutěži. 
7.6. – Příprava na soutěž. 
8.6. – Školení a přeskoušení obsluhy motorových pil, příprava na soutěž.
11.6. – PúR brzdová soustava, úklid materiálu po soutěži, ošetření techniky a šZ.J.
15.6. – Účast rozhodčího na krajském kole požárního sportu v Táboře.
18.6. – PúR vyvařování rámečků oken,oprava ventilátoru bufíku u VW Transporter a šZ.J.
20.6. – Technická pomoc po přívalovém dešti v Nuzbelích.
21.6. – Monitorování rozlévajícího se potoka v Radostovicích, technická pomoc – čištění kanalizace a komunikací v Nuzbelích.
22.6. – Technická pomoc mytí komunikací v Nuzbelích , příprava na soutěž.
23.6. – Soutěž TL. V Chrboníně , umístnění na 22 místě.
25.6. – PúR úprava dveří, uložení materiálu po soutěži a šZJ. , příprava na soutěž.
27.6. – Technická pomoc , vyčištění kanalizace na fotbalovém hřišti.
28.6. – Údržba stříkačky PS  12 před soutěží.
29.6. – Příprava na soutěž.  
30.6. – Účast na soutěži TL v Košicích(D) a noční v Tučapech 22 místo z 50 startujících.
1.7. -  Ošetření techniky a uložení materiálu po soutěži.
2.7. – PúR broušení karoserie, stříkání podvozku, úprava dílny, sečení a šZ.J.
7.7. – Účastna soutěži v Dolních Hořicích – 8 místo. 
8.7. – Uložení materiálu po soutěži. 
9.7. – PúR nátěry žebříku, podvozku a tažné tyče na LIAZ + její upevnění na vozidlo, vyčištění okapu na hasičské zbrojnici. 
11.7. – Úprava cvičné plochy pro trénink požárního útoku, úprava webových stránek.
12.7. – Příprava na soutěž.
14.7. – Účast na soutěži ve Slapech (12 místo).
16.7. – PúR, zabetonování sloupků na plot, úprava webových stránek.
17.7. – Trénink.
18.7. – Požár skládky Pořín.
21.7. – Účast na soutěži THL v Kozmicích.
23.7. – Požár kolny a rod. domu Radostovice. 
28.7. – Technický zásah odstranění padlého stromu Domamyšl.
29.7. – Čerpání vody ze zatopeného sklepa (Fau), odstranění padlého stromu za Kozmicema,    pomoc při lokální povodni vNuzbelích a Lažanech.
30.7. – Úklid a ošetření techniky, oprava kompresoru, PúR a sečení trávníku.
4.8. – Účast na soutěži THL v Řepči (D).
6.8. -     Doplnění PHM do všech vozidel, oprava zámků u vrat.
11.8. – Účast na soutěži THL v Chotěmicích 16 místo v rekordním času 19,52. 
13.8. – Výroba vrátek, označení hydrantů v Chýnově a úklid hasič. Zbrojnice.
18.8. – Šraňk při svatbě Pepi Snopka.
20.8. – Montáž vrátek.
22.8. – Požár přístřešku, rod. domu a lesa Malešín.
25.8. – Montáž planěk na plot u has. Zbrojnice.
27.8. – Montáž podtlakové houkačky na LIAZ, úklid dvora a doladění vrátek.
31.8. – Pořádání zábavy na hasičárně (špatné počasí).
1.9. – Úklid po zábavě.
3.9. – Celkový úklid a schůze.
5.9. – Mytí komunikace – Černovická.
6.9. – Mytí komunikace K Oboře.
7.9. – Pomoc při zajištění závodu světového poháru v silniční cyklistice OKOLO jižních ČECH.
8.9. – Účast na soutěži THL v Nové Včelnici. 
10.9. – PúR, ošetření a uložení materiálu a šZ.J.
14.9. – Technická pomoc tlaková zkouška na ropovodu u Dobronic.
15.9. – Účast na soutěži THL ve Zhoři.
17.9. – Příprava na akci setkání s armádou .
21.9. – Společenské setkání na hasičské zbrojnici.
22.9. – Ukázka součinnosti jednotek IZS na akci setkání s armádou ČR..
24.9. – Montáž mlhových světel na LIAZ, úprava pergoly a ošetření matariálu a techniky. 
28.9. – Štando člena Oldy Roubka.
1.10. – Zapojení mlhových světel na LIAZ,přerušovače výstražných světel na WV Transporter, úprava pergoly a PúR.
4.10. – Pátrání po pohřešované osobě spolu s policií ČR(Nové Dvory).
6.10. – Šraňk novomanželům Roubkovým v Táboře.
8.10. – Púr, oprava Felicie, ošetření techniky a materiálu po pátrání a šZ.J.
15.10. – Púr, oprava ventilátoru přídavného topení u WV Transporter.
20.10. – Začátek II.etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice, zateplení, výměna oken, vrat a topení z elektrického na plynové.
21.10. – Účast na slavnostním předání nového vozidla hasičům v Plané nad Lužnicí.
22.10. – Montáž spodního krytu motoru na WV Transporter, výměna relátka na LIAZ, přibourání pilíře pro instalaci vrat, úklid kolem budovy před stavbou lešení.
29.10. – Úklid venkovního skladu.
31.10. – Zajištění dopravy pro děti(autisti)do jeskyně.
5.11. – Příprava Trambusu na STK.
12.11. – Školení zásahové jednotky.
14.11. – STK Trambusu, mytí komunikace Nádražní a na škrobárně.
16.11. – Schůze na hasičárně.
19.11 – Úklid klubovny po výměně oken, úprava stupátek u LIAZ.
22.11. – Požár osobního automobilu v Lažanech.
23.11. – Úklid kuchyňky a šatny po výměně oken, společné posezení na hasičárně. 
26.11. – Zabudování nového kalového čerpadla do LIAZ, stěhování materiálu z půdy a úklid garáží.
28.11. – Likvidace úniku nebezpečných látek v ulici Na Návozech a Nádražní (hydraulický olej), přestěhování materiálu na půdě (zateplování), montáž nových sekčních vrat LOMAX.
3.11. – Úklid dílny, příprava na VVH, školení zásahové jednotky.
4.12. – Přezutí předních kol u LIAZ.
6.12. – Spuštění nového plynového topení.
7.12. – Školení nových nositelů dýchací techniky na HZS v Táboře, VVH v restauraci Na Holešovně.
8.12. – Školení nových nositelů DT na HZS Tábor. 
10.12 – Údržba a vyzkoušení pil, plovoucích čerpadel, elektrocentrály a vysokotlakého čerpadla; natření stupátek u nástavby LIAZ.
17.12. – Výměna modrého světla u VW Transporter, úklid žebříku (Robur), úklid hasičské zbrojnice.
24.12. – Umytí všech aut, vaření a vydávání čaje na akci ,,Živý betlém před kostelem“.
29.12. – Úklid klubovny.  
31.12. – Oslava silvestra na hasičské zbrojnici a vaření novoročního přípitku na ohňostroj.